FAQ Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jeśli nadal masz pytania, które nie znalazły się na poniższej liście, skontaktuj się z nami telefonicznie lub e-mailem.

Podstawą do pracy tymczasowej jest zgodne z prawem i taryfowe nawiazanie współpracy między Contime a potencjalnym pracownikiem.
W następnym kroku Contime (wynajmujący) zawiera umowę o pracę tymczasową z jednym ze swoich klientów (najemca) i przenosi siłę roboczą pracownika do firmy klienta. Czas trwania można ustalić z góry lub na czas nieokreślony, ale nie ma to wpływu na czas trwania stosunku pracy.
Podpisując umowę o pracę czasową, klient przyjmuje prawo do wydawania instrukcji w odpowiednim miejscu pracy, a także sprawuje obowiązek nadzoru (np. w kontekście bezpieczeństwa pracy) pracownika Contime. Nie ma bezpośredniej umowy o pracę między pracownikiem a najemcą. Contime odpowiada w ramach stosunku pracy za wszystkie koszta i obowiązki sprawozdawcze wynikające z umowy (np. ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne), a także płatności na rzecz zaangażowanych instytucji. Firma będąca klientem płaci określoną stawkę godzinową za godziny faktycznie przepracowane przez pracownika. Contime odpowiada za ciągłe wynagrodzenie w przypadku choroby, pracy w święta oraz za coroczne dni urlopu należne pracownikowi.
Contime odpowiada za planowanie operacyjne i profesjonalną obsługę zamówień uzupełniających.

Zainteresowani wnioskodawcy mogą skontaktować się z nami, korzystając ze wszystkich znanych im i najbardziej dla nich dogodnych środków komunikacji,z możliwie jak najbardziej sensownymi dokumentami aplikacyjnymi
„Jetzt bewerben“

Po uprzedniej telefonicznej wymianie informacji, jeżeli istnieje zgoda obu stron, uzgodniona zostaje wstępna rozmowa kwalifikacyjna, podczas której przedstawimy zasady wynagrodzenia, wymagania stawiane pracownikom, a także szczegóły dotyczące planowanych projektów lub istniejących już istniejących zadań.
Jeżeli obie strony dojdą do porozumienia w sprawie współpracy, umowa o pracę zostaje zawarta w określonym czasi.

Pracownik otrzymuje odzież roboczą i ŚOI (środki ochrony indywidualnej), a także zostaje wstępnie przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Razem tworzony profil pracownika, który służy do ogólnego użytkowania przez klienta przy wyborze pracowników.
Bycie elastycznym jest jak najbardziej w naszym interesie, dlatego krótkie rozmowy kwalifikacyjne i odpowiednie zarządzanie czasem są dla nas na porządku dziennym.

Zasadniczo Contime zawiera tylko umowy stałe.
Na życzenie pracownika lub w przypadku wyjątkowych kwalifikacji, planowanej rekrutacji klienta i jego specjalnych wymagań istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę tymczasową.
W tym wyadku przejście na stałe zatrudnienie oczywiście nadal nie jest wykluczone.
Obowiązujące stawki zbiorowe można znaleźć pod nagłówkiem "Download".

Contime odpowiada za możliwie jak najbardziej wydajne  wykorzystanie zdolności pracowników ale także za ich zdrowie i bezpieczeństwo.
Tymczasowe zaniechanie lub nieprzewidziane zakończenie zlecenia nie jest powodem do wypowiedzenia.
Za obopólną zgodą w poszczególnych przypadkach rachunek czasu pracy jest wykorzystywany jako narzędzie naliczania płac. Jest to częścią stawek zbiorczych umowy o pracę.

 • Wynagrodzenie zgodnie z systemem taryfowym IGZ / DGB
 • Ulgi pozataryfowe
 • Dodatki związane z miejscem pracy (np. montaż za granicą itp.)
 • Stałą umowę o pracę
 • Ulgi rodzinne i mieszkaniowe
 • Premie za nadgodziny, zmiany nocne, niedziele i święta
 • Dodatki za przejazd lub zwrot kosztów za podróż
 • Zakładowy program emerytalny od 1 dnia trwania umowy
 • Bonusy świąteczne i wakacyjne według taryfy
 • Dalsze szkolenia dla danego stanowiska pracy (np. kurs spawalniczy)
 • Indywidualne wsparcie pracowników

Projekty wykonywane w ramach umowy o pracę wybierane są, jeśli jest to wykonalne, jak najbliżej miejsca zamieszkania pracownika i nie istnieją żadne ograniczenia w obszarze realizacji operacji montażowych i wykonania kompletnego zamówienia.
Za uprzednią zgodą pracownika zlecenie może odbywać się na całym świecie.
Umiejętności językowe są zaletą, ale nie wymogiem.
Pod nagłówkiem „Projekte“ można obejrzeć zdjęcia niektórych wcześniejszych projektów w Niemczech i za granicą. Zasadą jest, aby korzystać z pracowników w możliwie naj najbliższym obszarze, jak to tylko możliwe, ale zatrudnienie w Contime zawsze zapewnia pewną elastyczność i daje możliwość podróżowania do firm naszych klientów.

Oczywiście, jeśli istnieje możliwość stałego zatrudnienia, nie przeszkadzamy w ewentualnym przejęciu.
Wskazane jest jednak wcześniejsze powiadomienie nas o tym lub przeprowadzenie ewentualnej dyskusji z działem HR Contime, ponieważ w niektórych przypadkach zmiana przynosi niekorzystne warunki finansowe dla pracownika, czego na pierwszy rzut oka nie widać.

Podstawą prawidłowego wynagrodzenia jest kwalifikacja do odpowiedniej grupy przy zawieraniu umowy o pracę.
Kategoryzacja opiera się na czynnościach, które zobowiązany będziesz wykonać dla klienta.
Zasadniczo Contime działa tylko w branży wykwalifikowanych pracowników, która ma wypracowany już, zrównoważony stosunek wynagrodzeń.
Dyskusje na temat płacy minimalnej nie stanowią dla nas problemu, ponieważ prawie 100% wszystkich stosunków pracy jest wypłacanych powyżej stawki standardowej.

Dnia 1 listopada 2012 r. Wprowadzone zostały dopłaty branżowe, które w zależności od długości zlecenia i wynagrodzeń porównawczych w firmie klienta, wypełniają domniemaną różnicę w wynagrodzeniach pracowników agencyjnych a pracowników regularnych. Luka ta  stopniowo się zmniejsza.
Po zaledwie 6 tygodniach na tym samym zleceniu pracownik ma prawo do podwyżek procentowych, które mogą wzrosnąć do 90% wynagrodzenia porównawczego.
Więcej informacji na ten temat w filmie IGZ, kliknij również "Download".