Serwis przemysłowy / montaż

Bierzemy odpowiedzialność!

W zakresie serwisu przemysłowego i montażu samodzielnie realizujemy kompletne projekty. Zapewniamy kadrę, w tym czołowych, wykwalifikowanych pracowników i jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie prac.

Niezależnie od tego, czy wykonujemy prace w Norwegii, w Stanach Zjednoczonych czy w Meklemburgii-Pomorzu, jest to dla nas równie interesujące, ponieważ działamy w kraju i za granicą. Możemy odnieść się tu do obszernego portfolio zgodnie z dotychczasowymi zamówieniami.

Przetwarzanie zamówień odbywa się przede wszystkim w kontekście tymczasowego komercyjnego zatrudnienia. Contime zapewnia swoim klientom i pracownikom całkowitą pewność prawną nawet po reformie ustawy o zatrudnieniu tymczasowym (AÜG) z 01.01.2004 r. i towarzyszącym jej wprowadzeniu układów zbiorowych. Jako członek stowarzyszenia pracodawców Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e. V. (iGZ), niezbędna integracja układu zbiorowego między iGZ i DGB miała miejsce na początku 2004 r. Od 1 listopada 2012 r. Nowo uzgodniony układ zbiorowy, dotyczący dopłat branżowych z tytułu leasingu pracowniczego w przemyśle metalowym i elektrycznym iGZ obowiązuje również IG Metall. Pracownicy otrzymują dodatkową opłatę w wysokości do 90% ekwiwalentnej pensji pracownika klienta na maksymalnie 5 poziomach za czas trwania odpowiedniego zlecenia w ramach tymczasowego zatrudnienia. AÜG w dniu 01.04.2017 zostało zastosowane po upływie ustalonych terminów po raz pierwszy od 01.01.2018. Pracownicy z okresem urlopu wynoszącym 9 miesięcy lub 15 miesięcy w ramach dodatków sektorowych otrzymują tak zwaną „równowagę wynagrodzeń”, która prowadzi do pełnej równości we wszystkich składnikach wynagrodzenia porównywalnego pracownika klienta. Uregulowany został również maksymalny okres leasingu, który, w przeciwieństwie do uproszczenia wymaganych procesów przeniesienia jako takich, pozwala teraz maksymalnie na 18 miesięcy lub, w przypadku istniejących umów na pracę, na maksymalnie 48 miesięcy leasingu na rzecz tej samej firmy wynajmującej. Zgodność z przepisami zapisanymi w AÜG wymaga aktywnego udziału naszych klientów w okresie poprzedzającym zawarcie umów leasingu pracowniczego. Listy kontrolne i kwestionariusze do określania wymaganych składników wynagrodzenia można znaleźć w zakładce "dokumenty do pobrania".

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przepisów prawnych i przygotowania oferty dostosowanej do twoich potrzeb, zawsze możesz skontaktować się z jednym z naszych kompetentnych współpracowników w Tel. 0931/3293060.

Na życzenie klienta Contime oferuje również możliwość obsługi projektów jako usługi kompletne, zapewniając cały zespół jak równiez kontrakty. Tutaj oferujemy również możliwość instalacji Richtmeister, a także opcję uzyskania od nas narzędzi i maszyn.
Zależy to całkowicie od państwa potrzeb i odpowiednio znajduje odzwierciedlenie w naszej ofercie. Bedzie nam miło gościć państwa u nas i wstępnie przedyskutować lub przeanalizowaćy, które czynniki są dla państwa istotne. W ten sposób możemy zaoferować usługę dostosowaną do konkretnie do państwa projektu.
Czy wzbudziliśmy Twoje zainteresowanie?Skontaktuj się z nami!