Temat: Bezpieczeństwo pracy

Temat ten pojawia się dla Twojego właśnego bezpieczeństwa i zachowania zdrowia w miejscu pracy. Bezpieczeństwo i zdrowie to nasz główny cel. Chcemy zapewnić środowisko pracy, które utrzyma twoje zdrowie i wydajność w perspektywie długoterminowej. Dzięki następującym informacjom grupa Contime chce uczulić Cię na zachowanie bezpieczeństwa w terenie.

Bezpieczeństwo pracy zaczyna się juz w drodze do miejsca pracy

Jednym z największych źródeł zagrożeń w życiu zawodowym jest nie tylko wykonywanie pracy ale również sama podróż, która może wiązać się z ryzykiem. Można  mu jednak przeciwdziałać dzięki planowaniu, ostrożności i wykrywaniu potencjalnych zagrożeń.

Link do tematu  Federal Ministry of Transport

Bezpieczeństwo pracy u klienta

Przeczytaj uważnie następujące informacje i przestrzegaj zasad postępowania.
Otrzymasz instrukcje również bezpośrednio od klienta, aby móc bezpiecznie rozpocząć pracę.

 • Zapytaj o lokalizację apteczek, gaśnic i dróg ewakuacyjnych
 • Zapamiętaj podane numery alarmowe i najbliższą lokalizację telefonu
 • Zasięgnij informacji o ratownikach medycznych, lekarzach i specjalistach ds. Bezpieczeństwa pracy u klienta
   

Link do tematuVBG instruction "First Aid"

 

Zapobieganie wypadkom

Zapoznaj się z instrukcją pracy i obsługi oraz przestrzegaj instrukcji podanych w miejscu pracy dla własnego bezpieczeństwa.
Noś dostarczone środki ochrony osobistej. Jesteś do tego zobowiązany. Nieużywane i uszkodzone środki ochrony należy niezwłocznie wymienić na nowe, a przede wszystkim zgłosić to przełożonemu.

Link do tematu VBG Overview of safety signs

Traktuj swoje bezpieczeństwo poważnie!

Jesteś ubezpieczony w VBG.Wypadki przy pracy i dojazdy do pracy należy natychmiast zgłaszać telefonicznie.
Każdy wypadek przy pracy podlega zgłoszeniu.

 • Istnieje ogólny zakaz spożywania alkoholu i innych używek
 • Nie zmieniaj swojej lokalizacji bez uprzedniej zgody
 • Zwróć uwagę na znaki zakazu i nakazu
 • Nie blokuj ruchu i dróg ewakuacyjnych
 • Natychmiast wyeliminuj lub zgłoś widoczne usterki powodujące zagrożenie
 • Używaj sprzętu roboczego wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem
 • Utrzymuj porządek w miejscu pracy
 • Używaj narzędzi, sprzętu operacyjnego, maszyn tylko, jeśli go znasz lub zostałeś poinstruowany i masz na to zgodę przełożonego

  Link to the topicFederal Institute for Occupational Safety